Talotekniikkaa kokonaisvaltaisesti

Talotekniikkaa kokonaisvaltaisesti

Siirrettävistä konehuoneistaan tunnetussa Moduls Oy:ssä puhaltavat uudet tuulet. On tehty omistajajärjestelyjä ja hiottu toiminta-ajatusta. Yritys palvelee asiakkaitaan nyt Jyväskylästä käsin. Vetovastuu on uusilla kasvoilla.

”Toimintamme pääpaino on kokonaisuuksissa. Keskitymme talotekniikan projektinjohtoon ja KVR-urakointiin”, kertovat syksyllä 2015 Moduls Oy:n toimitusjohtajana aloittanut Mikko Sahikallio ja samaan aikaan Modulsin projektijohtajaksi tullut Teemu Harjula. Sekä Sahikalliolla että Harjulalla on osuudet myös yhtiön omistajuudesta.

”Talotekniikan rooli on kasvanut. Tiedostamme rakennusprojektien kipukohdat ja tahdomme tehdä työtä niiden välttämiseksi”, sanoo Sahikallio ja perään kuuluttaa rakennusteollisuuteen enemmän innovatiivista ajattelua.

”Olemme mukana asiakkaittemme rakennushankkeissa jo tarve- ja hankeselvitystä laadittaessa sekä rakentamisen valmisteluja ja suunnittelua tehtäessä.”

”Toteuttamissamme hankkeissa meillä on aina oma ammattimainen projektinjohto ja rakennusvaiheen aikainen oma talotekniikkapäällikkö.”

Vaikka Modulsin toiminta nykyään painottuu rakennuskohteiden talotekniikkaurakoiden kokonaisvaltaiseen koordinointiin, johtamiseen ja hallintaan, on moduulirakentamisen ajattelutapa edelleen vahvasti mukana yrityksen toimintakentässä. Myös esivalmistetut konehuoneet säilyvät yrityksen tarjoamien tuotteiden valikoimissa.

”Suosimme projekteissamme esivalmistettuja ratkaisuja aina kun siihen tulee mahdollisuus”, toimitusjohtaja Sahikallio vakuuttaa. Hän kertoo yrityksellä olevan tarjottavanaan Modulsin konehuoneiden lisäksi muitakin talotekniikkaan liittyviä esivalmisteisia ratkaisuja.

”Esivalmistus lyhentää urakkaketjua”, Sahikallio tiivistää.

 

Elinkaariajattelulla etuja asiakkaalle

”Optimaalisessa tilanteessa Moduls osallistuu rakennushankkeisiin talotekniikan toimijana ihan lähtömetreiltä aina käytönaikaiseen toimintaan”, kuvailee Modulsin toimintaperiaatetta projektinjohtaja Teemu Harjula.

”Mitä aikaisemmin olemme mukana hankkeissa, sitä laajemmat mahdollisuudet asiakkailla on vaikuttaa kiinteistöjensä toiminnallisuutta parantaviin, energiataloudellisuutta ja kustannustehokkuutta lisääviin ratkaisuihin”, lupaa Harjula.

Elinkaariajattelu mahdollistaa esimerkiksi hankeselvityksen aikaisen ja suunnitteluvaiheessa syntyneen tiedon siirtämisen hankkeen varsinaiseen toteutukseen.

Uudistunut Moduls Oy tarjoaa:
Talotekniikkaa kokonaisvaltaisesti Elinkaariajattelulla on merkittävä vaikutus myös rakennuskustannuksiin. Kun hankeselvityksessä täsmällisesti laaditut rakennustapaselostukset ovat kustannusarvioiden pohjana, saadaan laskelmiin riittävää tarkkuutta heti hankkeen alkuvaiheessa. Tällöin asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus vielä punnita vaihtoehtoja eri taloteknisten ratkaisujen välillä.

”Valmistautuminen pidentää aikaikkunaa”, Teemu Harjula toteaa.

”Avaimet käteen, yhden luukun periaatteella”

Perinteisesti talotekniset ratkaisut syntyvät usean eri erityisalueelle vihkiytyneen suunnittelijan toimesta. Rakennustyömaat ovat puolestaan aliurakoitsijoiden pelikenttää. Modulsin idea on yhdistää talotekniikan ammattilaisten voimavarat. Asiakkaiden eduksi.

”Tarjoamme kokonaisuuksia. Projektinjohtourakassa tai KVR-urakassa vastaamme asiakkaallemme yhdellä sopimuksella”, Mikko Sahikallio korostaa.


 

Moduls Oy:ssä on tehty seuraavia nimityksiä 21.9.2015 alkaen:

Toimitusjohtajaksi on nimitetty Mikko Sahikallio, 37 vuotta. Sahikallio on viimeksi toiminut Lease Green Oy:n liiketoimintajohtajana. Aiemmin hän on toiminut talotekniikka-alan johtotehtävissä TalPro Oy:ssä sekä YIT Kiinteistötekniikka Oy:ssä.

Projektijohtajaksi on nimetty Teemu Harjula, 35 vuotta. Harjula on viimeksi toiminut LeaseGreen Oy:n talotekniikkapäällikkönä sekä aiemmin TalPro Oy:ssä ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:ssä vastaavissa tehtävissä.

Esivalmisteita ja tuotteistettua talotekniikkaa projektinjohdon ottein

Moduls Oy:n toimintamalli on tuottaa talotekniikan kokonaispalveluita yhdessä asiakkaan kanssa KVR- ja projektinjohtomalleilla. Innovatiiviset tuotteistusratkaisumme keskittyvät kiinteistöjen konehuoneratkaisuihin ja teknisten järjestelmien yhteensovitukseen tuotanto sekä ylläpito huomioiden.

Osaavalla tiimillä haemme asiakkaan hankkeisiin aina parhaat tekijät ja ratkaisut. Käytössämme on omat tuotantotilat, tietomallintamisen osaajat, suunnittelu ja kokenut henkilöstö.

Tyytyväisiä asiakkaita, hallitumpaa rakentamista

Moduls Oy:n tuotteistettuja ratkaisuja (esim. patentoitua esivalmisteista konehuoneratkaisua) on toimitettu mm. kahdelle valtakunnalliselle sekä yhdelle kansainväliselle kaupparyhmälle sekä lukuisille muille toimijoille. Palaute toimivuudesta, rakentamisen nopeutumisesta, helppoudesta sekä saavutetusta kustannussäästöistä ovat olleet erittäin positiivisia.

Lisätietoja yrityksestä sekä tuotteistetuista ratkaisuista:

Mikko Sahikallio, puh. 040 130 3001, mikko.sahikallio@moduls.fi
Katso myös: www.moduls.fi