Tehokkuutta rakentamiseen ammattitaitoisella projektinjohdolla sekä innovatiivisillä esivalmisteilla

Esivalmisteet
 

Esivalmisteissa pystymme soveltamaan nykyajan uusimpia energiansäästöratkaisuja ja materiaaleja. Esivalmisteiden valmistus ja koekäyttö tapahtuvat teollisuushallissa. Työmaasta irroitettu rakennusprosessi helpottaa töiden koordinointia. Moduulirakentaminen lyhentää ratkaisevasti rakennuskohteen valmistumisaikataulua. Tekniikan saumaton integrointi merkitsee kiinteistölle tuntuvia energian säästöjä. Lisäksi laitteiden käyttö ja huollettavuus helpottuvat sekä tilantarve pienenee. Uusi menetelmä takaa teknisten ratkaisujen korkean laatutason ja laitteiden luotettavan toiminnan. Esivalmisteet tehostaa rakennusprosessia, helpottaa rakentamisen aikaista aikataulun hallintaa, mahdollistaa nopeamman rakennusprosessin sekä parantaa elinkaariedullisuutta.

 

Järjestelmäratkaisut
 

Käytämme projekteissamme talotekniikan eri järjestelmien osalta vakioituja järjestelmäratkaisuja. Nämä on kehitetty hankkeista saaduilla kokemuksilla ja hyödyntämällä uusimpia markkinoilla olevia ratkaisuja. Tiivistä yhteistyötä kehittämisen suhteen tehdään jatkuvasti suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja laitetoimittajien kanssa. Järjestelmäratkaisuilla saadaan parannettua eri järjestelmien yhteensovitusta, työmaan läpivientiaikataulua ja kustannuksien hallintaa. Käytön aikaisena painopisteenä on yksinkertaisempi kiinteistön hallittavuus, jonka myötä saadaan energian kulutus ja ylläpito optimoitua.

 

 

LUE LISÄÄ
Moduls uudistuu ja kehittyy!